Cheng Zhipeng

Cheng Zhipeng,火币研习社负责人。火币研习社,专注数字资产交易市场深度研究的投研机构,聚合行业KOL。旗下有火币晚报,火币观察,火币深度等栏目。